Ανακοινώσεις

Ανακοίνωση Οριστικών αποτελεσμάτων 20ου κύκλου της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή ωφελούμενων της Πράξης «Δράσεις για την Αντιμετώπιση της Φτώχειας και την Παροχή Υπηρεσιών Ανοιχτής Ειδικής Φροντίδας στο Δήμο Αγίων Αναργύρων-Καματερού (Διαδημοτικά Κοινωνικά Δίκτυα «ΦΡΟΝΤΙ-ΖΩ» και «ΥΓΕΙΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ»)»


Στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Δράσεις για την Αντιμετώπιση της Φτώχειας και την Παροχή Υπηρεσιών Ανοιχτής Ειδικής Φροντίδας στο Δήμο Αγίων Αναργύρων-Καματερού (Διαδημοτικά Κοινωνικά Δίκτυα «ΦΡΟΝΤΙ-ΖΩ» και «ΥΓΕΙΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ» )» ολοκληρώθηκε η διαδικασία ελέγχου υποβαλλόμενων αιτήσεων που ήταν ορθά συμπληρωμένες και κατατέθηκαν μέχρι 27/10/2023, με πλήρη τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. Ως αποτέλεσμα της παραπάνω διαδικασίας, συγκροτείται οριστικός πίνακας επιτυχόντων:

Α/A
ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ
1
258/02.10.2023
2
259/06.10.2023
3
260/06.10.2023

Ανακοίνωση Οριστικών αποτελεσμάτων 19ου κύκλου της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή ωφελούμενων της Πράξης «Δράσεις για την Αντιμετώπιση της Φτώχειας και την Παροχή Υπηρεσιών Ανοιχτής Ειδικής Φροντίδας στο Δήμο Αγίων Αναργύρων-Καματερού (Διαδημοτικά Κοινωνικά Δίκτυα «ΦΡΟΝΤΙ-ΖΩ» και «ΥΓΕΙΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ»)»


Στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Δράσεις για την Αντιμετώπιση της Φτώχειας και την Παροχή Υπηρεσιών Ανοιχτής Ειδικής Φροντίδας στο Δήμο Αγίων Αναργύρων-Καματερού (Διαδημοτικά Κοινωνικά Δίκτυα «ΦΡΟΝΤΙ-ΖΩ» και «ΥΓΕΙΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ» )» ολοκληρώθηκε η διαδικασία ελέγχου υποβαλλόμενων αιτήσεων που ήταν ορθά συμπληρωμένες και κατατέθηκαν μέχρι 31/9/2023, με πλήρη τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. Ως αποτέλεσμα της παραπάνω διαδικασίας, συγκροτείται οριστικός πίνακας επιτυχόντων:

Α/A
ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ
1
253/05.09.2023
2
254/15.09.2023
3
255/21.09.2023
4
256/25.09.2023
5
257/25.09.2023

Εκδήλωση Ευαισθητοποίησης με θέμα την "Αξία του ΕΥ - ΖΗΝ στη ζωή μας"


Εκδήλωση Ευαισθητοποίησης
, Παρασκευή 29 Σεπτεμβρίου 2023 και ώρα 10:30 π.μ. στο Κέντρο Τέχνης και Πολιτισμού "Μαρία Έλενα".
Προσκεκλημένη ομιλήτρια η Ψυχολόγος του Προγράμματος, Ζάγκα Δέσποινα, η οποία θα μιλήσει για την "Αξία του ΕΥ - ΖΗΝ στη ζωή μας".
Σας περιμένουμε!!

Ανακοίνωση Οριστικών αποτελεσμάτων 18ου κύκλου της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή ωφελούμενων της Πράξης «Δράσεις για την Αντιμετώπιση της Φτώχειας και την Παροχή Υπηρεσιών Ανοιχτής Ειδικής Φροντίδας στο Δήμο Αγίων Αναργύρων-Καματερού (Διαδημοτικά Κοινωνικά Δίκτυα «ΦΡΟΝΤΙ-ΖΩ» και «ΥΓΕΙΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ»)»

 

Στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Δράσεις για την Αντιμετώπιση της Φτώχειας και την Παροχή Υπηρεσιών Ανοιχτής Ειδικής Φροντίδας στο Δήμο Αγίων Αναργύρων-Καματερού (Διαδημοτικά Κοινωνικά Δίκτυα «ΦΡΟΝΤΙ-ΖΩ» και «ΥΓΕΙΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ» )» ολοκληρώθηκε η διαδικασία ελέγχου υποβαλλόμενων αιτήσεων που ήταν ορθά συμπληρωμένες και κατατέθηκαν μέχρι 31/08/2023, με πλήρη τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. Ως αποτέλεσμα της παραπάνω διαδικασίας, συγκροτείται οριστικός πίνακας επιτυχόντων:

Α/A
ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ
1
234/02.08.2023
2
235/02.08.2023
3
236/02.08.2023
4
237/03.08.2023
5
238/03.08.2023
6
239/03.08.2023
7
241/04.08.2023
8
242/04.08.2023
9
243/04.08.2023
10
244/04.08.2023
11
245/04.08.2023
12
246/21.08.2023
13
247/22.08.2023
14
248/23.08.2023
15
249/23.08.2023
16
250/28.08.2023
17
251/28.08.2023
18
252/31.08.2023

Επιπροσθέτως, ως αποτέλεσμα της παραπάνω διαδικασίας, συγκροτείται και οριστικός πίνακας αποτυχόντων, λόγω μη πλήρωσης του προβλεπόμενου εισοδηματικού κριτηρίου:

Α/A
ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ
1
240/03.08.2023

Ανακοίνωση Οριστικών αποτελεσμάτων 17ου κύκλου της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή ωφελούμενων της Πράξης «Δράσεις για την Αντιμετώπιση της Φτώχειας και την Παροχή Υπηρεσιών Ανοιχτής Ειδικής Φροντίδας στο Δήμο Αγίων Αναργύρων-Καματερού (Διαδημοτικά Κοινωνικά Δίκτυα «ΦΡΟΝΤΙ-ΖΩ» και «ΥΓΕΙΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ»)»


Στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Δράσεις για την Αντιμετώπιση της Φτώχειας και την Παροχή Υπηρεσιών Ανοιχτής Ειδικής Φροντίδας στο Δήμο Αγίων Αναργύρων-Καματερού (Διαδημοτικά Κοινωνικά Δίκτυα «ΦΡΟΝΤΙ-ΖΩ» και «ΥΓΕΙΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ» )» ολοκληρώθηκε η διαδικασία ελέγχου υποβαλλόμενων αιτήσεων που ήταν ορθά συμπληρωμένες και κατατέθηκαν μέχρι 31/7/2023, με πλήρη τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. Με βάση τα συλλεχθέντα στοιχεία έγιναν 0 αιτήσεις. Κατόπιν τούτου, και αφού συμφώνησε πλήρως με την εισήγηση Στελεχών Συλλογής Αιτήσεων Συμμετοχής και Διενέργειας Συνεντεύξεων, δεν επιλέχθηκαν ωφελούμενοι για τη συμμετοχή τους στο έργο.

Ανακοίνωση Οριστικών αποτελεσμάτων 16ου κύκλου της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή ωφελούμενων της Πράξης «Δράσεις για την Αντιμετώπιση της Φτώχειας και την Παροχή Υπηρεσιών Ανοιχτής Ειδικής Φροντίδας στο Δήμο Αγίων Αναργύρων-Καματερού (Διαδημοτικά Κοινωνικά Δίκτυα «ΦΡΟΝΤΙ-ΖΩ» και «ΥΓΕΙΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ»)»


Στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Δράσεις για την Αντιμετώπιση της Φτώχειας και την Παροχή Υπηρεσιών Ανοιχτής Ειδικής Φροντίδας στο Δήμο Αγίων Αναργύρων-Καματερού (Διαδημοτικά Κοινωνικά Δίκτυα «ΦΡΟΝΤΙ-ΖΩ» και «ΥΓΕΙΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ» )» ολοκληρώθηκε η διαδικασία ελέγχου υποβαλλόμενων αιτήσεων που ήταν ορθά συμπληρωμένες και κατατέθηκαν μέχρι 30/6/2023, με πλήρη τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. Ως αποτέλεσμα της παραπάνω διαδικασίας, συγκροτείται οριστικός πίνακας επιτυχόντων:

Α/A
ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ
1
229/09.06.2023
2
230/12.06.2023
3
231/12.06.2023
4
232/13.06.2023
5
233/14.06.2023

"Φροντίζω την διατροφή μου, αγαπώ την καρδιά μου"


Πρόγραμμα Συμβουλευτικής για την Υγιεινή Διατροφή από την Διατροφολόγο του Προγράμματός μας, Παρασκευοπούλου Χρυσούλα.

Οι ομιλίες θα πραγματοποιηθούν:
  • Την Πέμπτη, 14 Σεπτεμβρίου 2023 στο Γ' Κ.Α.Π.Η.  Αγίων Αναργύρων, στις 10:00-11:00,
  • Τη Δευτέρα, 18 Σεπτεμβρίου 2023 στο Κ.Α.Π.Η. Γεροβουνού, στις 10:30-11:30,
  • & Την Πέμπτη, 21 Σεπτεμβρίου στο Β' Κ.Α.Π.Η. Αγίων Αναργύρων, στις 10:00-11:00. 

Ανακοίνωση Οριστικών αποτελεσμάτων 15ου κύκλου της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή ωφελούμενων της Πράξης «Δράσεις για την Αντιμετώπιση της Φτώχειας και την Παροχή Υπηρεσιών Ανοιχτής Ειδικής Φροντίδας στο Δήμο Αγίων Αναργύρων-Καματερού (Διαδημοτικά Κοινωνικά Δίκτυα «ΦΡΟΝΤΙ-ΖΩ» και «ΥΓΕΙΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ»)»


Στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Δράσεις για την Αντιμετώπιση της Φτώχειας και την Παροχή Υπηρεσιών Ανοιχτής Ειδικής Φροντίδας στο Δήμο Αγίων Αναργύρων-Καματερού (Διαδημοτικά Κοινωνικά Δίκτυα «ΦΡΟΝΤΙ-ΖΩ» και «ΥΓΕΙΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ» )» ολοκληρώθηκε η διαδικασία ελέγχου υποβαλλόμενων αιτήσεων που ήταν ορθά συμπληρωμένες και κατατέθηκαν μέχρι 29/5/2023, με πλήρη τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. Ως αποτέλεσμα της παραπάνω διαδικασίας, συγκροτείται οριστικός πίνακας επιτυχόντων:

Α/A
ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ
1
223/04.05.2023
2
224/08.05.2023
3
225/09.05.2023
4
226/19.05.2023
5
227/24.05.2023
6
228/29.05.2023

1ο Διαδραστικό Μαθητικό Συνέδριο με θέμα: «Δύναμη μου η φωνή μου...σπάω τον κύκλο της βίας».


Σας προσκαλούμε στο 1ο Διαδραστικό Μαθητικό Συνέδριο που διοργανώνεται για πρώτη φορά στον Δήμο Αγίων Αναργύρων-Καματερού με θέμα:

«Δύναμη μου η φωνή μου...σπάω τον κύκλο της βίας».

Το συνέδριο θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 6 Μαΐου 2023 στο Κέντρο Τέχνης και Πολιτισμού «Μαρία-Έλενα» και θα διαρκέσει από τις 09:00 έως και τις 16:00.

Ακολουθεί το αναλυτικό πρόγραμμα του 1ου Διαδραστικού Μαθητικού Συνέδριου:

Ανακοίνωση Οριστικών αποτελεσμάτων 14ου κύκλου της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή ωφελούμενων της Πράξης «Δράσεις για την Αντιμετώπιση της Φτώχειας και την Παροχή Υπηρεσιών Ανοιχτής Ειδικής Φροντίδας στο Δήμο Αγίων Αναργύρων-Καματερού (Διαδημοτικά Κοινωνικά Δίκτυα «ΦΡΟΝΤΙ-ΖΩ» και «ΥΓΕΙΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ»)»


Στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Δράσεις για την Αντιμετώπιση της Φτώχειας και την Παροχή Υπηρεσιών Ανοιχτής Ειδικής Φροντίδας στο Δήμο Αγίων Αναργύρων-Καματερού (Διαδημοτικά Κοινωνικά Δίκτυα «ΦΡΟΝΤΙ-ΖΩ» και «ΥΓΕΙΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ» )» ολοκληρώθηκε η διαδικασία ελέγχου υποβαλλόμενων αιτήσεων που ήταν ορθά συμπληρωμένες και κατατέθηκαν μέχρι 28/4/2023, με πλήρη τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. Ως αποτέλεσμα της παραπάνω διαδικασίας, συγκροτείται οριστικός πίνακας επιτυχόντων:

Α/A
ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ
1
216/28.03.2023
2
217/31.03.2023
3
218/04.04.2023
4
219/05.04.2023
5
220/07.04.2023
6
221/25.04.2023
7
222/28.04.2023

Ανακοίνωση Οριστικών αποτελεσμάτων 13ου κύκλου της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή ωφελούμενων της Πράξης «Δράσεις για την Αντιμετώπιση της Φτώχειας και την Παροχή Υπηρεσιών Ανοιχτής Ειδικής Φροντίδας στο Δήμο Αγίων Αναργύρων-Καματερού (Διαδημοτικά Κοινωνικά Δίκτυα «ΦΡΟΝΤΙ-ΖΩ» και «ΥΓΕΙΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ»)»


Στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Δράσεις για την Αντιμετώπιση της Φτώχειας και την Παροχή Υπηρεσιών Ανοιχτής Ειδικής Φροντίδας στο Δήμο Αγίων Αναργύρων-Καματερού (Διαδημοτικά Κοινωνικά Δίκτυα «ΦΡΟΝΤΙ-ΖΩ» και «ΥΓΕΙΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ» )» ολοκληρώθηκε η διαδικασία ελέγχου υποβαλλόμενων αιτήσεων που ήταν ορθά συμπληρωμένες και κατατέθηκαν μέχρι 27/3/2023, με πλήρη τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. Ως αποτέλεσμα της παραπάνω διαδικασίας, συγκροτείται οριστικός πίνακας επιτυχόντων:

Α/A
ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ
1
208/06.03.2023
2
209/07.03.2023
3
210/13.03.2023
4
211/20.03.2023
5
212/21.03.2023
6
213/22.03.2023
7
214/24.03.2023
8
215/27.03.2023

Ανακοίνωση Οριστικών αποτελεσμάτων 12ου κύκλου της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή ωφελούμενων της Πράξης «Δράσεις για την Αντιμετώπιση της Φτώχειας και την Παροχή Υπηρεσιών Ανοιχτής Ειδικής Φροντίδας στο Δήμο Αγίων Αναργύρων-Καματερού (Διαδημοτικά Κοινωνικά Δίκτυα «ΦΡΟΝΤΙ-ΖΩ» και «ΥΓΕΙΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ»)»


Στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Δράσεις για την Αντιμετώπιση της Φτώχειας και την Παροχή Υπηρεσιών Ανοιχτής Ειδικής Φροντίδας στο Δήμο Αγίων Αναργύρων-Καματερού (Διαδημοτικά Κοινωνικά Δίκτυα «ΦΡΟΝΤΙ-ΖΩ» και «ΥΓΕΙΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ» )» ολοκληρώθηκε η διαδικασία ελέγχου υποβαλλόμενων αιτήσεων που ήταν ορθά συμπληρωμένες και κατατέθηκαν μέχρι 23/2/2023, με πλήρη τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. Ως αποτέλεσμα της παραπάνω διαδικασίας, συγκροτείται οριστικός πίνακας επιτυχόντων:

Α/A
ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ
1
204/24.01.2023
2
205/03.02.2023
3
206/10.02.2023
4
207/13.02.2023

Ανακοίνωση Οριστικών αποτελεσμάτων 11ου κύκλου της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή ωφελούμενων της Πράξης «Δράσεις για την Αντιμετώπιση της Φτώχειας και την Παροχή Υπηρεσιών Ανοιχτής Ειδικής Φροντίδας στο Δήμο Αγίων Αναργύρων-Καματερού (Διαδημοτικά Κοινωνικά Δίκτυα «ΦΡΟΝΤΙ-ΖΩ» και «ΥΓΕΙΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ»)»


Στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Δράσεις για την Αντιμετώπιση της Φτώχειας και την Παροχή Υπηρεσιών Ανοιχτής Ειδικής Φροντίδας στο Δήμο Αγίων Αναργύρων-Καματερού (Διαδημοτικά Κοινωνικά Δίκτυα «ΦΡΟΝΤΙ-ΖΩ» και «ΥΓΕΙΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ» )» ολοκληρώθηκε η διαδικασία ελέγχου υποβαλλόμενων αιτήσεων που ήταν ορθά συμπληρωμένες και κατατέθηκαν μέχρι 23/1/2023, με πλήρη τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. Ως αποτέλεσμα της παραπάνω διαδικασίας, συγκροτείται οριστικός πίνακας επιτυχόντων:

Α/A
ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ
1
198/03.01.2023
2
199/05.01.2023
3
200/11.01.2023
4
201/13.01.2023
5
202/23.01.2023
6
203/23.01.2023

Ημερίδα για τον επαγγελματικό προσανατολισμό των μαθητών την Τετάρτη 18 Ιανουαρίου 2023 με θέμα «Μαθαίνω να σχεδιάζω το μέλλον μου, Σκέφτομαι Θετικά, Προσανατολίζομαι έγκαιρα για τις Σπουδές μου και για την είσοδό μου στην Αγορά Εργασίας»


Στοχευμένες  Ημερίδες με στόχο την  ενίσχυση της προοπτικής των μαθητών να σχεδιάσουν το μέλλον τους, αναδεικνύοντας την σημασία του Επαγγελματικού Προσανατολισμού στις Σχολικές Μονάδες Γυμνασίων-Λυκείων  μέσω  του έργου  "ΦΡΟΝΤΙ-ΖΩ" και "ΥΓΕΙΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ"

Την Τετάρτη 18/01/2023 πρόκειται  να υλοποιηθούν 2 στοχευμένες ημερίδες ευαισθητοποίησης για μαθητές και καθηγητές 4 Λυκείων του Δήμου Αγίων Αναργύρων Καματερού με στόχο την παροχή πολύτιμης ενημέρωσης σε θέματα επαγγελματικού προσανατολισμού  και επιλογής σπουδών των εφήβων.

Οι Ημερίδες με θέμα «Μαθαίνω να σχεδιάζω το μέλλον μου, Σκέφτομαι Θετικά, Προσανατολίζομαι έγκαιρα για τις Σπουδές μου και για την  είσοδο μου στην  Αγορά Εργασίας» θα πραγματοποιηθούν στο   ΚΕΝΤΡΟ ΤΕΧΝΗΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ “ΜΑΡΙΑ–ΕΛΕΝΑ”, Αγίας Παρασκευής 40,   Άγιοι Ανάργυροι  ως  εξής:
  • 1η Ημερίδα09.00 π.μ -10.30 π.μΑποδέκτες:  Μαθητές και Καθηγητές του 1ου ΓΕΛ ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ και του 3ου ΓΕΛ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ
 
  • 2η Ημερίδα11.00 π.μ -12.30 μ.μΑποδέκτες:   Μαθητές και  Καθηγητές του 2ου ΓΕΛ ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ και του 2ου ΓΕΛ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ
Οι ημερίδες πραγματοποιούνται στο πλαίσιο του έργου «Δράσεις για την Αντιμετώπιση της Φτώχειας και την Παροχή Υπηρεσιών Ανοιχτής Ειδικής Φροντίδας στο Δήμο Αγίων Αναργύρων-Καματερού (Διαδημοτικά Κοινωνικά Δίκτυα "ΦΡΟΝΤΙ-ΖΩ" και "ΥΓΕΙΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ")»  του Αναδόχου του έργου ΕΕΟ GROUP A.E σε συνεργασία με τη  Διεύθυνση Κοινωνικής Πολιτικής του Δήμου Αγίων Αναργύρων Καματερού  και θα συμμετάσχουν εξειδικευμένα στελέχη- εισηγήτριες στο αντικείμενο επαγγελματικού προσανατολισμού.

Ανακοίνωση Οριστικών αποτελεσμάτων 10ου κύκλου της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή ωφελούμενων της Πράξης «Δράσεις για την Αντιμετώπιση της Φτώχειας και την Παροχή Υπηρεσιών Ανοιχτής Ειδικής Φροντίδας στο Δήμο Αγίων Αναργύρων-Καματερού (Διαδημοτικά Κοινωνικά Δίκτυα «ΦΡΟΝΤΙ-ΖΩ» και «ΥΓΕΙΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ»)»


Στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Δράσεις για την Αντιμετώπιση της Φτώχειας και την Παροχή Υπηρεσιών Ανοιχτής Ειδικής Φροντίδας στο Δήμο Αγίων Αναργύρων-Καματερού (Διαδημοτικά Κοινωνικά Δίκτυα «ΦΡΟΝΤΙ-ΖΩ» και «ΥΓΕΙΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ» )» ολοκληρώθηκε η διαδικασία ελέγχου υποβαλλόμενων αιτήσεων που ήταν ορθά συμπληρωμένες και κατατέθηκαν μέχρι 22/12/2022, με πλήρη τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. Ως αποτέλεσμα της παραπάνω διαδικασίας, συγκροτείται οριστικός πίνακας επιτυχόντων:

Α/A
ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ
1
189/07.12.2022
2
190/15.12.2022
3
191/15.12.2022
4
192/15.12.2022
5
193/16.12.2022
6
194/19.12.2022
7
195/20.12.2022
8
196/21.12.2022
9
197/22.12.2022

Ανακοίνωση Οριστικών αποτελεσμάτων 9ου κύκλου της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή ωφελούμενων της Πράξης «Δράσεις για την Αντιμετώπιση της Φτώχειας και την Παροχή Υπηρεσιών Ανοιχτής Ειδικής Φροντίδας στο Δήμο Αγίων Αναργύρων-Καματερού (Διαδημοτικά Κοινωνικά Δίκτυα «ΦΡΟΝΤΙ-ΖΩ» και «ΥΓΕΙΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ»)»


Στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Δράσεις για την Αντιμετώπιση της Φτώχειας και την Παροχή Υπηρεσιών Ανοιχτής Ειδικής Φροντίδας στο Δήμο Αγίων Αναργύρων-Καματερού (Διαδημοτικά Κοινωνικά Δίκτυα «ΦΡΟΝΤΙ-ΖΩ» και «ΥΓΕΙΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ» )» ολοκληρώθηκε η διαδικασία ελέγχου υποβαλλόμενων αιτήσεων που ήταν ορθά συμπληρωμένες και κατατέθηκαν μέχρι 21/11/2022, με πλήρη τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. Ως αποτέλεσμα της παραπάνω διαδικασίας, συγκροτείται οριστικός πίνακας επιτυχόντων:

Α/A
ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ
1
177/01.11.2022
2
178/02.11.2022
3
179/02.11.2022
4
180/04.11.2022
5
181/04.11.2022
6
182/07.11.2022
7
183/14.11.2022
8
184/15.11.2022
9
185/18.11.2022
10
186/18.11.2022
11
187/18.11.2022
12
188/21.11.2022

Ανακοίνωση Οριστικών αποτελεσμάτων 8ου κύκλου της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή ωφελούμενων της Πράξης «Δράσεις για την Αντιμετώπιση της Φτώχειας και την Παροχή Υπηρεσιών Ανοιχτής Ειδικής Φροντίδας στο Δήμο Αγίων Αναργύρων-Καματερού (Διαδημοτικά Κοινωνικά Δίκτυα «ΦΡΟΝΤΙ-ΖΩ» και «ΥΓΕΙΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ»)»


Στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Δράσεις για την Αντιμετώπιση της Φτώχειας και την Παροχή Υπηρεσιών Ανοιχτής Ειδικής Φροντίδας στο Δήμο Αγίων Αναργύρων-Καματερού (Διαδημοτικά Κοινωνικά Δίκτυα «ΦΡΟΝΤΙ-ΖΩ» και «ΥΓΕΙΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ» )» ολοκληρώθηκε η διαδικασία ελέγχου υποβαλλόμενων αιτήσεων που ήταν ορθά συμπληρωμένες και κατατέθηκαν μέχρι 19/10/2022, με πλήρη τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. Ως αποτέλεσμα της παραπάνω διαδικασίας, συγκροτείται οριστικός πίνακας επιτυχόντων:

Α/A
ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ
1
159/15.09.2022
2
160/26.09.2022
3
161/29.09.2022
4
162/30.09.2022
5
163/03.10.2022
6
164/03.10.2022
7
165/10.10.2022
8
166/10.10.2022
9
167/12.10.2022
10
168/13.10.2022
11
169/14.10.2022
12
170/14.10.2022
13
171/14.10.2022
14
172/14.10.2022
15
173/14.10.2022
16
174/18.10.2022
17
175/18.10.2022
18
176/19.10.2022

Ανακοίνωση Οριστικών αποτελεσμάτων 7ου κύκλου της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή ωφελούμενων της Πράξης «Δράσεις για την Αντιμετώπιση της Φτώχειας και την Παροχή Υπηρεσιών Ανοιχτής Ειδικής Φροντίδας στο Δήμο Αγίων Αναργύρων-Καματερού (Διαδημοτικά Κοινωνικά Δίκτυα «ΦΡΟΝΤΙ-ΖΩ» και «ΥΓΕΙΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ»)»


Στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Δράσεις για την Αντιμετώπιση της Φτώχειας και την Παροχή Υπηρεσιών Ανοιχτής Ειδικής Φροντίδας στο Δήμο Αγίων Αναργύρων-Καματερού (Διαδημοτικά Κοινωνικά Δίκτυα «ΦΡΟΝΤΙ-ΖΩ» και «ΥΓΕΙΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ» )» ολοκληρώθηκε η διαδικασία ελέγχου υποβαλλόμενων αιτήσεων που ήταν ορθά συμπληρωμένες και κατατέθηκαν μέχρι 31/08/2022, με πλήρη τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. Ως αποτέλεσμα της παραπάνω διαδικασίας, συγκροτείται οριστικός πίνακας επιτυχόντων:

Α/A
ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ
1
153/20.07.2022
2
154/20.07.2022
3
155/26.07.2022
4
156/30.08.2022
5
157/31.08.2022
6
158/31.08.2022

Ανακοίνωση Οριστικών αποτελεσμάτων 6ου κύκλου της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή ωφελούμενων της Πράξης «Δράσεις για την Αντιμετώπιση της Φτώχειας και την Παροχή Υπηρεσιών Ανοιχτής Ειδικής Φροντίδας στο Δήμο Αγίων Αναργύρων-Καματερού (Διαδημοτικά Κοινωνικά Δίκτυα «ΦΡΟΝΤΙ-ΖΩ» και «ΥΓΕΙΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ»)»


Στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Δράσεις για την Αντιμετώπιση της Φτώχειας και την Παροχή Υπηρεσιών Ανοιχτής Ειδικής Φροντίδας στο Δήμο Αγίων Αναργύρων-Καματερού (Διαδημοτικά Κοινωνικά Δίκτυα «ΦΡΟΝΤΙ-ΖΩ» και «ΥΓΕΙΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ» )» ολοκληρώθηκε η διαδικασία ελέγχου υποβαλλόμενων αιτήσεων που ήταν ορθά συμπληρωμένες και κατατέθηκαν μέχρι 01/07/2022, με πλήρη τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. Ως αποτέλεσμα της παραπάνω διαδικασίας, συγκροτείται οριστικός πίνακας επιτυχόντων:

Α/A
ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ
1
152/16.06.2022

Ανακοίνωση Οριστικών αποτελεσμάτων 5ου κύκλου της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή ωφελούμενων της Πράξης «Δράσεις για την Αντιμετώπιση της Φτώχειας και την Παροχή Υπηρεσιών Ανοιχτής Ειδικής Φροντίδας στο Δήμο Αγίων Αναργύρων-Καματερού (Διαδημοτικά Κοινωνικά Δίκτυα «ΦΡΟΝΤΙ-ΖΩ» και «ΥΓΕΙΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ»)»


Στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Δράσεις για την Αντιμετώπιση της Φτώχειας και την Παροχή Υπηρεσιών Ανοιχτής Ειδικής Φροντίδας στο Δήμο Αγίων Αναργύρων-Καματερού (Διαδημοτικά Κοινωνικά Δίκτυα «ΦΡΟΝΤΙ-ΖΩ» και «ΥΓΕΙΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ» )» ολοκληρώθηκε η διαδικασία ελέγχου υποβαλλόμενων αιτήσεων που ήταν ορθά συμπληρωμένες και κατατέθηκαν μέχρι 09/06/2022, με πλήρη τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. Ως αποτέλεσμα της παραπάνω διαδικασίας, συγκροτείται οριστικός πίνακας επιτυχόντων:

Α/A
ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ
1
139/09.05.2022
2
140/09.05.2022
3
141/10.05.2022
4
142/10.05.2022
5
143/10.05.2022
6
144/11.05.2022
7
145/12.05.2022
8
146/16.05.2022
9
147/25.05.2022
10
148/26.05.2022
11
149/26.05.2022
12
150/31.05.2022
13
151/01.06.2022

Ημερίδα Ευαισθητοποίησης με θέμα "Γίνομαι ανάδοχος γονιός, φροντίζω, αναπτύσσομαι..."

 

Ο Δήμος Αγίων Αναργύρων-Καματερού, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Δράσεις για την Αντιμετώπιση της Φτώχειας και την Παροχή Υπηρεσιών Ανοιχτής Ειδικής Φροντίδας στο Δήμο Αγίων Αναργύρων-Καματερού (Διαδημοτικά Κοινωνικά Δίκτυα "ΦΡΟΝΤΙ-ΖΩ" και "ΥΓΕΙΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ")» προσκαλεί στην Ημερίδα Ευαισθητοποίησης με θέμα "Γίνομαι ανάδοχος γονιός, φροντίζω, αναπτύσσομαι..." την Πέμπτη 9 Ιουνίου 2022 και ώρα 18:30.

Η ημερίδα αποσκοπεί στην πληροφόρηση και στην ευαισθητοποίηση της τοπικής κοινότητας για την σημασία της ενίσχυσης του θεσμού της αναδοχής, την διαδικασία ένταξης του υποψηφίου αναδόχου στα μητρώα αναδόχων και την ανάδειξη της προσφοράς του θεσμού αυτού στην αποϊδρυματοποίηση και στη συστηματική φροντίδα των παιδιών. (Πρόγραμμα Ημερίδας)

Ανακοίνωση Οριστικών αποτελεσμάτων 4ου κύκλου της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή ωφελούμενων της Πράξης «Δράσεις για την Αντιμετώπιση της Φτώχειας και την Παροχή Υπηρεσιών Ανοιχτής Ειδικής Φροντίδας στο Δήμο Αγίων Αναργύρων-Καματερού (Διαδημοτικά Κοινωνικά Δίκτυα «ΦΡΟΝΤΙ-ΖΩ» και «ΥΓΕΙΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ»)»

 

Στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Δράσεις για την Αντιμετώπιση της Φτώχειας και την Παροχή Υπηρεσιών Ανοιχτής Ειδικής Φροντίδας στο Δήμο Αγίων Αναργύρων-Καματερού (Διαδημοτικά Κοινωνικά Δίκτυα «ΦΡΟΝΤΙ-ΖΩ» και «ΥΓΕΙΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ» )» ολοκληρώθηκε η διαδικασία ελέγχου υποβαλλόμενων αιτήσεων που ήταν ορθά συμπληρωμένες και κατατέθηκαν μέχρι 05/05/2022, με πλήρη τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. Ως αποτέλεσμα της παραπάνω διαδικασίας, συγκροτείται οριστικός πίνακας επιτυχόντων:

Α/A
ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ
1
126/05.04.2022
2
127/05.04.2022
3
128/07.04.2022
4
129/11.04.2022
5
130/11.04.2022
6
131/13.04.2022
7
132/14.04.2022
8
133/14.04.2022
9
134/20.04.2022
10
135/03.05.2022
11
136/05.05.2022

Επιπροσθέτως, ως αποτέλεσμα της παραπάνω διαδικασίας, συγκροτείται και οριστικός πίνακας αποτυχόντων, λόγω μη πλήρωσης του προβλεπόμενου εισοδηματικού κριτηρίου:

Α/A
ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ
1
137/05.05.2022
2
138/05.05.2022

Ανακοίνωση Οριστικών αποτελεσμάτων 3ου κύκλου της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή ωφελούμενων της Πράξης «Δράσεις για την Αντιμετώπιση της Φτώχειας και την Παροχή Υπηρεσιών Ανοιχτής Ειδικής Φροντίδας στο Δήμο Αγίων Αναργύρων-Καματερού (Διαδημοτικά Κοινωνικά Δίκτυα «ΦΡΟΝΤΙ-ΖΩ» και «ΥΓΕΙΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ»)»


Στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Δράσεις για την Αντιμετώπιση της Φτώχειας και την Παροχή Υπηρεσιών Ανοιχτής Ειδικής Φροντίδας στο Δήμο Αγίων Αναργύρων-Καματερού (Διαδημοτικά Κοινωνικά Δίκτυα «ΦΡΟΝΤΙ-ΖΩ» και «ΥΓΕΙΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ» )» ολοκληρώθηκε η διαδικασία ελέγχου υποβαλλόμενων αιτήσεων που ήταν ορθά συμπληρωμένες και κατατέθηκαν μέχρι 31/03/2022, με πλήρη τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

Ως αποτέλεσμα της παραπάνω διαδικασίας, συγκροτείται οριστικός πίνακας επιτυχόντων:
Α/A
ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ
1
70/01.03.2022
2
71/01.03.2022
3
72/01.03.2022
4
73/01.03.2022
5
74/01.03.2022
6
75/02.03.2022
7
76/02.03.2022
8
77/02.03.2022
9
78/02.03.2022
10
79/02.03.2022
11
80/02.03.2022
12
81/02.03.2022
13
82/02.03.2022
14
83/02.03.2022
15
84/02.03.2022
16
85/02.03.2022
17
86/02.03.2022
18
87/02.03.2022
19
88/02.03.2022
20
89/02.03.2022
21
90/02.03.2022
22
91/02.03.2022
23
92/02.03.2022
24
93/02.03.2022
25
94/02.03.2022
26
95/02.03.2022
27
96/02.03.2022
28
97/02.03.2022
29
98/03.03.2022
30
99/03.03.2022
31
100/04.03.2022
32
101/08.03.2022
33
102/08.03.2022
34
103/11.03.2022
35
104/15.03.2022
36
105/15.03.2022
37
106/15.03.2022
38
107/16.03.2022
39
108/17.03.2022
40
109/17.03.2022
41
111/17.03.2022
42
112/17.03.2022
43
113/21.03.2022
44
114/21.03.2022
45
115/28.03.2022
46
116/28.03.2022
47
117/30.03.2022
48
119/30.03.2022
49
120/30.03.2022
50
121/30.03.2022
51
122/31.03.2022
52
123/31.03.2022
53
124/31.03.2022
54
125/31.03.2022

Επιπροσθέτως, ως αποτέλεσμα της παραπάνω διαδικασίας, συγκροτείται και οριστικός πίνακας αποτυχόντων, λόγω μη πλήρωσης του προβλεπόμενου εισοδηματικού κριτηρίου:

Α/A
ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ
1
110/17.03.2022
2
118/30.03.2022

Ανακοίνωση Οριστικών αποτελεσμάτων 2ου κύκλου της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή ωφελούμενων της Πράξης «Δράσεις για την Αντιμετώπιση της Φτώχειας και την Παροχή Υπηρεσιών Ανοιχτής Ειδικής Φροντίδας στο Δήμο Αγίων Αναργύρων-Καματερού (Διαδημοτικά Κοινωνικά Δίκτυα «ΦΡΟΝΤΙ-ΖΩ» και «ΥΓΕΙΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ»)»


Στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Δράσεις για την Αντιμετώπιση της Φτώχειας και την Παροχή Υπηρεσιών Ανοιχτής Ειδικής Φροντίδας στο Δήμο Αγίων Αναργύρων-Καματερού (Διαδημοτικά Κοινωνικά Δίκτυα «ΦΡΟΝΤΙ-ΖΩ» και «ΥΓΕΙΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ» )» ολοκληρώθηκε η διαδικασία ελέγχου υποβαλλόμενων αιτήσεων που ήταν ορθά συμπληρωμένες και κατατέθηκαν μέχρι 20/02/2022, με πλήρη τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.


Ως αποτέλεσμα της παραπάνω διαδικασίας, συγκροτείται οριστικός πίνακας επιτυχόντων Φροντίδας στο Δήμο Αγίων Αναργύρων-Καματερού (Διαδημοτικά Κοινωνικά Δίκτυα «ΦΡΟΝΤΙ-ΖΩ» και «ΥΓΕΙΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ» )»:

Α/A
ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ
1
18/20.01.2022
2
19/20.01.2022
3
20/20.01.2022
4
21/20.01.2022
5
22/20.01.2022
6
23/20.01.2022
7
24/20.01.2022
8
25/20.01.2022
9
26/19.01.2022
10
27/20.01.2022
11
28/20.01.2022
12
29/20.01.2022
13
30/20.01.2022
14
31/21.01.2022
15
32/21.01.2022
16
33/24.01.2022
17
34/28.01.2022
18
35/28.01.2022
19
36/02.02.2022
20
37/03.02.2022
21
38/03.02.2022
22
39/03.02.2022
23
41/03.02.2022
24
42/03.02.2022
25
43/03.02.2022
26
44/08.02.2022
27
46/09.02.2022
28
47/10.02.2022
29
49/11.02.2022
30
51/15.02.2022
31
53/16.02.2022
32
56/16.02.2022
33
57/18.02.2022
34
59/18.02.2022
35
62/18.02.2022
36
63/18.02.2022
37
64/18.02.2022
38
65/18.02.2022
39
66/18.02.2022
Επιπροσθέτως, ως αποτέλεσμα της παραπάνω διαδικασίας, συγκροτείται και οριστικός πίνακας αποτυχόντων, λόγω μη πλήρωσης του προβλεπόμενου εισοδηματικού κριτηρίου:
Α/A
ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ
1
40/03.02.2022
2
45/08.02.2022
3
48/11.02.2022
4
50/14.02.2022
5
52/15.02.2022
6
54/16.02.2022
7
55/16.02.2022
8
58/18.02.2022
9
60/18.02.2022
10
61/18.02.2022
11
67/18.02.2022
12
68/18.02.2022
13
69/18.02.2022

Ανακοίνωση Οριστικών αποτελεσμάτων 1ου κύκλου της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή ωφελούμενων της Πράξης «Δράσεις για την Αντιμετώπιση της Φτώχειας και την Παροχή Υπηρεσιών Ανοιχτής Ειδικής Φροντίδας στο Δήμο Αγίων Αναργύρων-Καματερού (Διαδημοτικά Κοινωνικά Δίκτυα «ΦΡΟΝΤΙ-ΖΩ» και «ΥΓΕΙΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ»)»Στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Δράσεις για την Αντιμετώπιση της Φτώχειας και την Παροχή Υπηρεσιών Ανοιχτής Ειδικής Φροντίδας στο Δήμο Αγίων Αναργύρων-Καματερού (Διαδημοτικά Κοινωνικά Δίκτυα «ΦΡΟΝΤΙ-ΖΩ» και «ΥΓΕΙΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ» )» ολοκληρώθηκε η διαδικασία ελέγχου υποβαλλόμενων αιτήσεων που ήταν ορθά συμπληρωμένες και κατατέθηκαν μέχρι 15/01/2022, με πλήρη τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

Ως αποτέλεσμα της παραπάνω διαδικασίας, συγκροτείται οριστικός πίνακας επιτυχόντων:
Α/A
ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ
1
1/17.12.2021
2
2/17.12.2021
3
3/28.12.2021
4
4/30.12.2021
5
5/30.12.2021
6
6/30.12.2021
7
7/30.12.2021
8
8/04.01.2022
9
9/04.01.2022
10
10/05.01.2022
11
11/10.01.2022
12
12/10.01.2022
13
13/10.01.2022
14
14/10.01.2022
15
15/10.01.2022
16
16/12.01.2022
17
17/13.01.2022
Image