Σχετικά με το Έργο

Ο Δήμος Αγίων Ανάργυρων -Καματερού και η Διεύθυνση Κοινωνικής Πολιτικής υλοποιούν το έργο με τίτλο: «Δράσεις για την Αντιμετώπιση της Φτώχειας και την Παροχή Υπηρεσιών Ανοιχτής Ειδικής Φροντίδας στο Δήμο Αγίων Αναργύρων-Καματερού (Διαδημοτικά Κοινωνικά Δίκτυα "ΦΡΟΝΤΙ-ΖΩ" και "ΥΓΕΙΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ")» Κωδ. Πράξης/MIS(ΟΠΣ): 5063620.
Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο  της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης της Αστικής Αρχής: Αναπτυξιακός Σύνδεσμος Δυτικής Αθήνας (Α.Σ.Δ.Α.)  μέσω του   E.Π «ΑΤΤΙΚΗ 2014-2020, και συγχρηματοδοτείται  από το Ε.Κ.Τ (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο).  

Ο Στόχος του Έργου

Ο Δήμος Αγίων Ανάργυρων -Καματερού και η Διεύθυνση Κοινωνικής Πολιτικής μέσω του έργου «Δράσεις για την Αντιμετώπιση της Φτώχειας και την Παροχή Υπηρεσιών Ανοιχτής Ειδικής Φροντίδας στο Δήμο Αγίων Αναργύρων-Καματερού (Διαδημοτικά Κοινωνικά Δίκτυα "ΦΡΟΝΤΙ-ΖΩ" και "ΥΓΕΙΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ")» στοχεύουν: 

στην πρόληψη και αντιμετώπιση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού
και την  παράλληλη στήριξη της κοινωνικής ένταξης οικογενειών και ατόμων που προέρχονται από ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού.
στη διεύρυνση των υπηρεσιών υπέρ των ευπαθών ομάδων του Δήμου
για την βελτίωση της ποιότητας ζωής τους, την αντιμετώπιση της φτώχειας και την κοινωνικής τους ένταξη.
στην υποστήριξη των ευπαθών ομάδων μέσω της λήψης στοχευμένων δωρεάν υπηρεσιών
που εντάσσονται τόσο στην κοινωνική ένταξη όσο και στην ενίσχυση της σωματικής και ψυχικής υγείας, μέσα από υπηρεσίες ανοιχτής φροντίδας.

 

Στόχος είναι το σύνολο των παρεχόμενων υπηρεσιών του έργου να συμβάλλει στην ενίσχυση της ποιότητας ζωής των ατόμων και των οικογενειών στον Δήμο Αγίων Αναργύρων-Καματερού, ενδυναμώνοντας και υποστηρίζοντας ταυτόχρονα την προώθηση της ανεξαρτησίας τους, των προσωπικών ικανοτήτων και των ευθυνών τους σε οικογενειακό επίπεδο, μέσω παρεμβάσεων ενίσχυσης της κοινωνικοποίησης των παιδιών.

Οφέλη για την Τοπική Κοινωνία και τους συμμετέχοντες του έργου

Από την υλοποίηση των ενεργειών του Έργου αναμένεται να προκύψουν σημαντικά κοινωνικά οφέλη όπως:

Συμβουλευτική υποστήριξη

των συμμετεχόντων στο έργο από εξειδικευμένους επιστήμονες (Ψυχολόγους, Κοινωνικούς Λειτουργούς, Φυσιοθεραπευτές, Λογοθεραπευτές) προκειμένου να υποστηριχθούν σε άμεσα σημαντικά ζητήματα που αφορούν τους ίδιους και τις οικογένειες τους.

Πρόληψη και αντιμετώπιση προβλημάτων

σε οικογενειακό επίπεδο/ ενίσχυση της οικογένειας /προαγωγή της ψυχικής υγείας και βελτίωσης της οικογενειακής συνοχής.

Προαγωγή της υγείας σε ευάλωτες ομάδες

μέσω υπηρεσιών διατροφολογίας - φυσιοθεραπείας.

Ενίσχυση της αυτοεκτίμησης των ωφελουμένων

Image